advokátní kancelář Martének, s.r.o.
   sídlo, kancelář: U Červeného mlýna 570/3, Ponava, 612 00 Brno, tel.: 773 006 580
   IČ: 03479790, DIČ: CZ03479790
   zapsanná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 85023
   zastoupená Mgr. Jaroslavem Marténkem, jednatelem a advokátem ČAK 10016
   Bankovní účet: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-8529120287/0100
   www.martenek.cz, e-mail: info@martenek.cz
   datová schránka spol. advokátní kancelář Martének, s.r.o.: eauq8zb
   datová schránka Mgr. J. Martnek: 9yygxc3